AKTUELNOSTI – vezane za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom

Nisu svi jednako pogođeni pandemijom

Najugroženija djeca i porodice prioritet su široke inicijative koju je pokrenuo UNICEF link


Za borbu protiv siromaštva ključno zapošljavanje roditelja i podrška porodici

Mladi reporteri UNICEF-a pitaju: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? link


Mladi Crne Gore o smanjivanju siromaštva djece

Mladi reporteri UNICEF-a pitaju vršnjake: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? link


Borba protiv siromaštva počinje kvalitetnim obrazovanjem za svako dijete

Mladi reporteri UNICEF-a pitaju: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? link


Reforma sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, jedan od šest modela dobre prakse u svijetu

Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a i Delegacije EU u Crnoj Gori broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto link


EU i UNICEF: rani razvoj djece da bude nacionalni prioritet

EU i UNICEF udružili su snage kako bi podržali Crnu Goru da razvije efikasan sistem podrške ranom razvoju kroz koji će se unaprijediti zdravlje i dobrobit djece i istovremeno pružiti podrška starateljima. Link


Budući nastavnici da podrže obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju tokom pandemije

Inicijativa UNICEF-a i relevantnih lokalnih organizacija Link


Uz pomoć socijalnih radnika do procjene uticaja krize COVID-a-19 na djecu

Centri za socijalni rad su prikupljali podatke za procjenu uticaja krize izazvane koronavirusom, koja je urađena u Crnoj Gori od 14. do 30. aprila, uz podršku agencija UN-a Link


C-Board aplikacija olakšava komunikaciju djeci sa smetnjama u razvoju

Aplikacija pretvara tekst u govor i olašava komunikaciju pomoću simbola Link


Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori - Sažetak

Podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

Dokument za preuzimanje 

LinkPoslednja izmena: petak, 5. februar 2021., 12:12