Ovo je Modul koji je namijenjen roditeljima korsinika dnevnih centara i roditeljima korisnika ostalih relevantnih udruženja za osobe sa invaliditetom. Modul omogućava razmjenu informacija među roditeljima, kao i notifikacije o aktuelnostima.

Za pristup ovom modulu, kontaktrati DCC Plevlja: dcpljevlja@t-com.me 


Ovo strana je namijenjena roditeljima korisnika dnevnih centara i roditeljima korisnika udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Pravo učešća imaju samo registrovani korisnici kojima su od Dnevnog centra Pljevlja dodijeljeni parametri za pristup.

Roditelji mogu objaviti temu za diskusiju ili učestvovati u nekoj od objavljenih tema. Nakon objave komentara za neku od definisanih tema, roditelj će dobiti notifikaciju putem e-maila.

Dodatno, roditelji dobijaju notifikacije o svim aktuelnostima koje se objave na portalu.