Ovo je Modul koji je namijenjen zaposlenima u dnevnim centrima i zaposlenima u Udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i Udruženjima osoba sa invaliditetom. Modul omogućava razmjenu materijala i komentara, pri čemu je pristup kompletnom sadržaju zaštićen i dostupan samo registrovanim korsnicima.

Za pristup ovom modulu, kontaktrati DCC Plevlja: dcpljevlja@t-com.me 

Ova strana sadrži forum za komunikaciju i razmjenu iskustava među zaposlenima u dnevnim centrima i zaposlenima u ostalim relevantnim udruženjima sa osobe sa invaliditetom. Forum omogućava razmjenu materijala i komentara, pri čemu je pristup kompletnom sadržaju zaštićen i dostupan samo registrovanim korsnicima.

Na osnovu postavljenih materijala, administrator sistema (uz prethodnu notifikaciju autora) postavlja materijale u odjeljku ZAPOSLENI: TEMATSKI MATERIJALI.

Za pristup ovom modulu, kontaktrati DCC Plevlja: dcpljevlja@t-com.me 


U okviru ove strane se nalaze materijali koji su zaposleni postavili u okviru Modula za diskusije i razmjene iskustava, organizovani po tematskim cjelinama.

Materijali se mogu koristiti isključivo od strane registrovanih zaposlenih iz dnevnih centara i zaposlenih iz ostalih relevantnih institucija za rad sa osobama sa invaliditetom.