Ovo je Modul koji je namijenjen korisnicima dnevnih centara i ostalim registrovanim osobama sa invaliditetom. Modul osadrži materijale za učenje, organizovani po tematskim cjelinama i preporukama za rad kod kuće u periodu COVID-19 virusa.

Za pristup ovom modulu, kontaktrati DCC Plevlja: dcpljevlja@t-com.me