ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštiteRazvoj platforme je finansiran od strane IPA projekta "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima"

  • Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinjelo bi da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom i njihove porodice dobiju odgovarajuću podršku koja poboljšava kvalitet života, ali i doprinosi njihovoj socijalizaciji i integraciji u širu društvenu zajednicu. 
  • Projekat je fokusiran na obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta dobijanjem licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i i savjetodavno terapisjkih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. 


Dva modula platforme su razvijena uz podršku EU i Vlade Crne Gore:

 

  1. Modul za razvoj životnih i socijalnih vještina prilagođen različitim potrebama korisnika koji imaju različite tipove smetnje
  2. Modul za zaposlene, koji će imati segmente za komunikaciju, razmjenu praksi i iskustava, razmjenu materijala među zaposlenima

 

              

Tri modula platforme su razvijena u okviru inicijative: "Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-19 pandemijom" koju sprovodi UNICEF uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda:

1. Modul za internu komunikaciju koji će korisnici koristiti za razmjenu iskustava i informacije

2. Modul za roditelje čiji će sastavni dio biti pružanje informacija o mogućnostima za njihovo dijete 

3. Komunikacijski modul za zainteresovane strane- širu zajednicu