– Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori – Sažetak

Podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

Izvještaj

Link