– Mladi Crne Gore o smanjivanju siromaštva djece

Mladi reporteri UNICEF-a pitaju vršnjake: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?

link