– Borba protiv siromaštva počinje kvalitetnim obrazovanjem za svako dijete

Mladi reporteri UNICEF-a pitaju: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?

link