– Reforma sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, jedan od šest modela dobre prakse u svijetu

Zahvaljujući zajedničkim naporima UNICEF-a i Delegacije EU u Crnoj Gori broj djece smještene u institucije u Crnoj Gori smanjio se za 50 odsto

link