– Od 22. juna 2020. video konekcije se realizuju u vidu individualnog rada sa korisnicima u pojedinačno utvrđenim terminima