– Podrška preko ICT platforme

Na ICT platformi za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite redovno se postavlja sadržaj koji mogu da prate korisnici platforme. Platforma se koristi i za saradnju sa korisnicima Dnevnog centra Pljevlja, njihovim roditeljima/starateljima, kao i drugim udruženjima roditelja i dnevnim centrima. Materijal koji se objavljuje na platformi, kao i video konekcije koje se organizuju pomažu korisnicima i njihovim porodicama da u kućnim uslovima nastave sa nekim od aktivnosti.

Do sada platforma ima 245 korisnika iz 16 dnevnih centara i 7 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Crne Gore i Specijalne olimpijade Crne Gore.