– Izrada i revizija projektne dokumentacije za adaptaciju prostora

U avgustu je izrađena projektna dokumentaciju za adaptaciju prostora. Adaptiraće se potkrovlje zgrade i na taj način stvoriti uslovi za pružanje novih licenciranih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom.