– C-Board aplikacija olakšava komunikaciju djeci sa smetnjama u razvoju

Aplikacija pretvara tekst u govor i olašava komunikaciju pomoću simbola Link