– Uz pomoć socijalnih radnika do procjene uticaja krize COVID-a-19 na djecu

Centri za socijalni rad su prikupljali podatke za procjenu uticaja krize izazvane koronavirusom, koja je urađena u Crnoj Gori od 14. do 30. aprila, uz podršku agencija UN-a

Link