– Video konekcija stručnih radnika sa korisnicima i roditeljima iz JU Centar za dnevni boravak Pljevlja

Video konekcija stručnih radnika sa korisnicima i roditeljima iz JU Centar za dnevni boravak Pljevlja održaće se u četvrtak, 11.6.2020. godine, sa početkom u 12.00h.