– Video konekcija psihologa sa roditeljima iz udruženja roditelja

Video konekcija psihologa sa roditeljima iz udruženja roditelja održaće se u četvrtak, 11.6.2020. godine, sa početkom u 13.00h.