– Video konekcija psihologa sa roditeljima iz dnevnih centara

Video konekcija psihologa sa roditeljima iz dnevnih centara održaće se u utorak, 9.6.2020. godine, sa početkom u 13.00h.