– ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite

U okviru projekta razvijena je ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite. Koristiće se za saradnju sa svim korisnicima usluga JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, NVU „Zračak nade“ Pljevlja, njihovim roditeljima/starateljima, kao i drugim udruženjima roditelja, dnevnim centrima i organizacijama osoba sa invaliditetom iz Crne Gore. Platforma će imati ukupno pet modula, a za sada su zbog hitnosti situacije usled pojave COVID-19 razvijena dva modula, kako bi se koristila kao sredstvo komunikacije sa roditeljima i djecom koja su u svojim kućama.

Platformi se može pristupiti preko web stranice JU Centar za dnevni boravak Pljevlja (http://dnevnicentarpv.me/) – link ICT platforma ili direktno preko servisipodrskezasve.net/platforma/.

Sve osobe iz dnevnih centara, udruženja roditelja i osobe sa invaliditetom koje žele da pristupe platformi i postavljaju sadržaj, roditelji/staratelji i osobe sa invaliditetom koji žele da prate sadržaj, treba da pošalju svoju e-mail adresu, ime i prezime na mail dcpljevlja@t-com.me i dobiće lozinku za pristup platformi. Potrebno je naglasiti kom dijelu platforme žele pristupiti, kao i da li se pristup traži za postavljanje materijala i organizovanje savjetovanja i podrške ili samo za komunikaciju, čitanje i gledanje materijala.

Do sada platforma ima 230 korisnika iz 14 dnevnih centara i 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Crne Gore.